Kalite Politikası

Müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünü ana öğesi haline getirmeyi hedefler. Bu doğrultuda tüm şirket çalışanlarımız için "KALİTE" bir yaşam biçimidir.

Amacımız, Kaliteyi standart yaklaşımın dar kalıplarından kurtarıp, kültür ve felsefeyi temel çıkış noktası alarak, başta yönetim olarak tüm çalışanlarda kalite bilinci oluşturmaktır.