İş Güvenliği ve Çevre Politikası

Çevre

Doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak, atık miktarını en aza indirgemek, çevrenin kirlenmesine engel olarak geri kazanım ve dönüşüm alternatiflerini geliştirmek yönünde çalışmalarımız sürdürüyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, tehlike ve risk faktörlerini belirler ve bunları kontrol altına alırız. Tüm yaralanmaların ve kazaların önlenebilir olduğu düşüncesi çerçevesinde sıfır iş kazası ile işin teslimini hedefleriz.

Çalışanların kendi bireysel iş güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi konularına özen gösteririz.